Bio-Kontakt

Kazimierz Abramczyk 

( Właściciel )

tel.(+48) 513-101-556

e-mail: abramczyk@swiat-bio.com

 

 

 

Georgij Karaivan

(Dyrektor ds. handlowych)

tel.(+48) 722-271-722

e-mail: g.karaivan@swiat-bio.com

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
Informuję, że:
Administratorem danych osobowych, jest ZAKŁAD WYROBÓW DREWNIANYCH ABRAMCZYK KAZIMIERZ  06-320 Baranowo, Oborczyska 31B.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Zebrane dane będą przetwarzane przez ZAKŁAD WYROBÓW DREWNIANYCH ABRAMCZYK KAZIMIERZ wyłącznie w celach kontaktowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do prawidłowego prowadzenia korespondencji.
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do zapewnienia sprawnego przepływu informacji i umożliwienia udzielenia Państwu odpowiedzi.
Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osób nawiązujących kontakt

Napisz nam

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Wpisz numer
captcha

Zapraszamy do nas

Добавить комментарий